Projectes

Nosaltres

Clients

imatge

[s. XII; del ll. ĭmāgo, -ĭnis, íd.]

 

f 1 1 Cosa que en representa exactament una altra.

 

2 Cadascun dels elements d'un conjunt imatge.

 

3 FILOS/PSIC 1 Representació interna d'un objecte extern.

 

4 Representació sensible, pensada o no per a il·lustrar una idea abstracta.

 

5 Imatge genèrica, imatge esquemàtica amb què hom pot representar qualsevol element d'una classe o categoria d'objectes.

Disseny Gràfic

& Fotografia

Carrer Nou, 9

08272 Sant Fruitós de Bages

(Barcelona)

93 876 09 27

654 24 18 64

imatge@imatge.cat